Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan leerlingen met een extra onderwijs- en / of ondersteuningsbehoefte. 

Klik hier voor het ondersteuningsprofiel.