Onze identiteit

De Rehobothschool is een christelijke school en heeft een reformatorische grondslag. De school draagt een rijke, betekenisvolle naam! Hierover lezen we in de Bijbel in Genesis 26:22. Izak graaft een derde put bij de stad Gerar, nadat de Filistijnen twee andere putten van hem hebben afgepakt.
Over deze derde put komt geen ruzie meer. Izak noemt deze put Rehoboth, dat betekent "ruimte" of "verlossing".
Zo hebben wij van de Heere op onze school de ruimte gekregen om kinderen te onderwijzen. Dat houdt in dat we beseffen dat wij en onze kinderen zondig zijn en dat we hen wijzen op de verlossing die er is in Jezus Christus. Zijn naam betekent "Ruimtemaker" of "Verlosser".

De Rehobothschool bestaat vanaf 1928. Sinds 1974 was de school gevestigd aan de Bergweg 10 te Zeist. Vanaf 2015 is het schoolgebouw aan de G.J. van der Veenlaan in gebruik genomen. We hebben de beschikking over zes lokalen.

Het logo beeldt uit wie wij als school zijn. De Rehobothschool staat in een bosrijke omgeving. Met een grote boom midden op het schoolplein, een stukje tuin voor iedere klas, een insectenhotel en natuurlijk speelmateriaal, kan met recht gezegd worden dat de natuur een belangrijke plaats heeft. Zo divers als onze bomen- en plantenvegetatie is, zo verschillend zijn ook onze kinderen. Elke plant vergt goede verzorging, zo heeft ook elk kind de aandacht nodig die bij hem past. Het gele boompje met de ladder beeldt op een speelse manier uit dat er ruimte is voor groei. Bij de zon denken we aan de Zon der Gerechtigheid: de Heere Jezus. Hij wil ons verstand verlichten door Zijn Woord (de Bijbel) en door Zijn Geest, waardoor wij Zijn licht mogen verspreiden. De zon beeldt ook vrolijkheid uit. Typerend voor het gebouw is het half ronde lokaal, waardoor veel licht en vrolijkheid het gebouw binnenkomt.