Lokale Identiteitscommissie

Onze school is een 'bijzondere school'. Dat betekent dat wij in tegenstelling tot een openbare school
een vereniging hebben met een eigen toelatingsbeleid en een eigen benoemingsbeleid.
Dit benoemingsbeleid is vastgelegd door Educatis Reformatorisch Primair Onderwijs, waar de
Rehobothschool een onderdeel van is.
Onze school heeft een Lokale Identiteitscommissie. Deze commissie heeft taken op het gebied van de
identiteit van de Rehobothschool, binnen de kaders van Educatis. De commissie is betrokken bij het
toelaten van leerlingen, het toelaten van leden van de vereniging, het benoemen van personeel en het
opstellen en wijzigen van schoolregels. De commissie overlegt een paar keer per jaar met de directeur.
Verder onderhoudt de Lokale Identiteitscommissie contact met de kerkelijke achterban en organiseert
de commissie jaarlijks een bijeenkomst voor ouders en leden van Educatis in Zeist.
Leden van Educatis die betrokken zijn bij de Rehobothschool kiezen de leden van de Lokale
Identiteitscommissie. Leden van de Lokale Identiteitscommissie in het schooljaar 2023/2024 zijn:

Dhr. W. H. van Ledden (voorzitter)
Mevr. M. Bosse (secrestaris)
Mevr. E. Nouwen
Mevr. J.H. van de Scheur
Dhr. R. Ravenhorst

Wanneer u als ouder of verzorger een vraag hebt over de identiteit van de school, dan is de directeur uw
eerste aanspreekpunt. Via de directeur kunt u ook contact opnemen met de Lokale Identiteitscommissie