Begaafdheid

Doelstellingen:

Begaafde leerlingen ontvangen op onze school passend onderwijs binnen onze mogelijkheden. We bieden het volgende aan:
  • In groep 1 en 2 wordt verrijkend materiaal aangeboden aan de slimme kleuter.
  • In groep 3 en 4 wordt pluswerk aangeboden aan deze kinderen. Er wordt allereerst gebruik gemaakt van de plusboeken bij de methode (rekenen en taal). Als dat niet toereikend is, wordt er gekozen voor pluswerk buiten de methode om. De leerkracht geeft een korte instructie, waarna het kind dit werk grotendeels zelfstandig kan maken. Om voldoende tijd te hebben voor dit verrijkende en uitdagende werk, wordt het gewone werk gecompact. 
  • In groep 5 t/m 8 wordt pluswerk aangeboden aan deze kinderen. Ook bij hen wordt allereerst gebruik gemaakt van plusboeken bij de methode, indien nodig aangevuld met ander pluswerk. De leerkracht geeft kort instructie, en is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. In groep 5 t/m 8 kan de leerkracht kiezen voor compacten van de stof, om zo meer tijd over te houden voor het pluswerk.
  • Er is binnenschools een speergroep voor deze kinderen. De speergroep is verdeeld in 4 groepen. Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.
  • Er is een bovenschoolse plusklas voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die voldoen aan de criteria van deze externe plusklas
Ambitie:
De ambitie is om het hoogbegaafde kind vroegtijdig te ontdekken, bij voorkeur al in groep 1, zodat zorg op maat kan worden aangeboden.