Welkom!
Schoolgebouw
Schooltuin
Voetbalveld schoolplein

Schoolgids

In de schoolgids vindt u informatie over de school.
De schoolgids bevat informatie over de organisatie, de identiteit, leerlingenzorg, kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast treft u praktische informatie aan, zoals de schooltijden, belangrijke data etc.

Schoolgids 2020-2021.pdf