Welkom!
Schoolgebouw
Schooltuin
Voetbalveld schoolplein

Rehobothschool

Leuk dat u een kijkje komt nemen op de website van Rehobothschool Zeist!
Bij de Rehobothschool denk je aan groen en bosrijk. Met een grote boom op het plein en een schooltuin heeft de natuur een eigen plek. Rehoboth is een woord dat in de Bijbel te vinden is. Het staat voor: God heeft ruimte gemaakt zodat wij kunnen groeien. De Rehobothschool is een christelijke school en heeft een reformatorische grondslag. De Bijbel gaat elke dag open en wij willen graag dat de kinderen de Heere Jezus leren kennen en dat zij Hem mogen gaan volgen.

Dagelijks bezoeken zo'n 110 leerlingen de school. De kinderen zijn verdeeld over vijf groepen. Er zijn tien leerkrachten, drie onderwijsassistenten, een remedial teacher, een intern begeleider, een directeur en een managementassistente werkzaam op school.

De Rehobothschool is een dynamische school. Ons team wil graag ontwikkelen en groeien. Steeds worden er nieuwe projecten op stapel gezet. Er is veel onderlinge betrokkenheid. Er is aandacht voor elkaar. Ouders dragen hun steentje bij aan de school. Omdat de school kleinschalig is, kunnen we de kinderen optimaal begeleiden.

Omdat wij relatief veel meerbegaafde kinderen op school hebben, is een passend onderwijsaanbod voor hen één van onze speerpunten geworden. Wekelijks worden kinderen extra uitgedaagd in de speergroep. En dan is er nog een groep kinderen die les krijgen in de bovenschoolse HB-voorziening van Educatis. Doordat wij in toenemende mate met thema's werken, sluiten wij ook aan bij de doeners op onze school. Op deze manier werken we aan 'ruimte' bij hen om te kunnen leren en groeien op de manier die bij hen past.